"เพิ่มเติมประสบการณ์ สร้างความเป็นมืออาชีพ" หลักสูตรปริญญาโท - ปริญญาเอก  

รายละเอียด

"ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี มีแต่ได้กับได้" ลุ้นโชค รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท

รายละเอียด

HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเรียน 

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด


Depa ส่งเสริม SMEs ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ

ลงทะเบียน

ทุนน้องใหม่ DEK 64

สมัครออนไลน์

Singha Biz Course 12_The Smart Internship

สมัครเข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุน "HU Social Media"

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดี
นางสาวศิริวรรณ ยิ้มมงคล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา